Informace o životě v klubu 1999

11. dubna zemřel zřizovatel a autor této stránky.

16. dubna se konal ve Strakonicích pohřeb. Se svým kamarádem se přijela rozloučit většina příslušníků 18. pluku.

Ještě ten den jsme se přesunuli na Moravu, kde nás čekala už dříve plánovaná akce.

16. - 18. dubna byla v Buchlovicích secvičná s 8. plukem za účasti instruktorů z velení 27. brigády. Přes nepřízeň počasí, téměř stále pršelo, se v tělocvičně místní školy upřesňovala a ujednocovala povelová technika, detaily výstroje a výzbroje. Za projevenou píli se nám nakonec odměnilo i sluníčko.

7. - 9. května ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm proběhlo už druhé setkání historických jednotek z období Napoleonských válek z České a Slovenské republiky. Poprvé se zúčastnily i pozvané jednotky našich přátel i "nepřátel". Ve stanových táborech bylo možno vidět vedle sebe vojáky francouzské, rakouské, uherské, ruské i pruské.

Pracovní část, věnovaná výcviku jednotek a secvičení jednotlivých armád, končila společnou zábavou. Vyvrcholením byla "bitva" mezi budovami, které pamatovaly dobu skutečných Napoleonských válek.

11. - 13. června se uskutečnilo již tradiční "Obléhání Bratislavy" při příležitosti 190. výročí skutečných událostí. Tato akce, spíše komorní počtem zvaných jednotek, je vítanou příležitostí k utužení kamarádských vztahů, ale zároveň možností k dalšímu cvičení a cvičení.

8. - 13. července - Pont de Vaux, vzpomínková akce na místního rodáka generála Jouberta. Pro nás to však byla především práce. Byli jsme sem pozváni na natáčení dokumentu o Napoleonovi a jeho době, tak nám moc volného času nezbývalo. Stálé převlékání, únavné opakování záběrů skončilo bratrovražednou bitvou, kdy část našich jednotek byla oblečena do anglických uniforem, aby porazila své kamarády ve francouzských uniformách u Waterloo.

13. - 15. srpna - pochod po stopách 18. pluku na Slavkovském bojišti. Tato akce byla organizována u příležitosti 230. výročí narození císaře Napoleona I. Vyzkoušeli jsme si, jak je bojiště rozlehlé. Podle poznatků z literatury se přesuny 18. pluku po bojišti a jeho zapojení do bojových akcí nezdály tak náročné. V teplém letním počasí se akce stala dobrou prověrkou našich fyzických sil.

28. - 29. srpna - vandr po stopách Alixe. Jen několik všestranných otrlců se vydalo po cestě, kterou chodíval můj syn na své oblíbené místo, hrad Helfenburk. Celodenní pochod byl zakončen dvouhodinovou průtrží mračen, která znovu prověřila naši vytrvalost.

Akci jsme zakončili druhý den uložením urny do rodinného hrobu s vojenskými poctami.

4. - 11. října. 200. výročí návratu generála Bonaparta z Egypta bylo pro nás zpočátku zajímavých výletem. Navštívili jsme severoitalskou Brescii, město, v jehož okolí v letech 1796 - 1797 probíhala řada vítězných bitev, v té době ještě revolučního generála Bonaparta. Část dne, který jsme prožili v Monaku, jsme strávili v muzeu knížecího paláce, kde je sbírka předmětů z doby Napoleona. Další den většina z nás odpočívala na pláži v Nice.

Potom už začal pracovní program. Celý pátek, mimo polední přestávky, jsme strávili v muzeu v Salon de Provence, kde jsou rozsáhlé sbírky z revolučního a napoleonského období, ale i 3. císařství a končí 1. světovou válkou. Večer jsme pak dorazili na pláž v Saint Raphael, kde jsme vybudovali svůj tábor.

V sobotu ráno jsme se zúčastnili vylodění generála Bonaparta a pochodu městem k radnici. Odpoledne, po představení jednotek, byly na pláži předvedeny ukázky bitevních manévrů. Večer probíhal na náměstí bál ve stylu revolučních lidových veselic. Vojáci se však věnovali zábavě jim bližší v táboře.

V neděli dopoledne se uskutečnila improvizovaná bitva bez diváků mezi francouzskými jednotkami na jedné a rakouskými a anglickými jednotkami na druhé straně podle taktických zásad období Napoleonských válek. Bitva skončila srážkou na pláži, na které se v r. 1944 vyloďovali spojenci.

Odpoledne akce vyvrcholila téměř dvouhodinovou bitvou na pláži v Saint Raphael před tisíci diváky na tribunách. Kromě manévrů pěchoty, jízdy a dělostřelectva se zde poprvé představila polní nemocnice, jejíž činnost se setkala s mimořádným ohlasem u vojáků i diváků. Potom už následovalo jen občerstvení, vykoupání v moři, likvidace tábora a rychlý přesun domů.

Zde přidávám několik fotografií z hlavní bitvy v Saint Raphael, na kterých je vidět i činnost naší zdravotní služby.

22. října jsem se rozhodl pokračovat ve vedení stránky, než začne fungovat její oficiální varianta, kterou bude redigovat vedení klubu ve vícejazyčných verzích.

26. - 28. listopadu - 194. výročí bitvy u Slavkova. Celá akce byla generální zkouškou na půlkulaté výročí v roce 2000. Byla jedinou akcí tohoto druhu v roce 1999 na území České republiky. Věřím, že pravidelní čtenáři této stránky si nenechali ujít příležitost vidět ji na vlastní oči. A ostatní mohli alespoň zahlédnout některý ze šotů na ČT.

Bitvu u Slavkova pro nás fotografoval profesionální fotograf, který bohužel přišel celkem neprofesionálně o negativy, takže na mě už žádné fotografie nezbyly. Tak alespoň pro zajímavost přikládám pár fotografií ze zákulisí bitvy od našeho kamaráda, který jako aktér bitvy v ní neměl čas fotografovat.

A na závěr se musím ještě pochlubit. Hlavními aktéry asi desetiminutového pořadu k bitvě u Slavkova, střídavě vysílaného na ČT 1 a ČT 2, byli příslušníci našeho 18. pluku.