Informace o životě v klubu 2017

31.12. - Putim.

Vážení přátelé, po dvaceti čtyřech letech přestal fyzicky existovat Klub přátel Francouzské revoluce a Prvního císařství.

Klub vznikl v roce 1993 z rozhodnutí devatenácti nadšenců, zájemců o historii revolučních a napoleonských válek. Vývoj jeho členské základny je možno vidět v Zajímavostech - Klub v číslech. Nejvyšší počet členů, 58, měl klub v roce 2003. Potom začal počet členů postupně klesat. Jako první odešli v roce 2007 voltižéři, v roce 2008 ukončili členství v klubu granátníci a v roce 2009 odešli dělostřelci a hudba. Tito všichni si založili vlastní kluby.

V roce 2010 zůstalo v KPFR a PC 18 členů. Osm zde zůstalo z nostalgie a aktivně se zapojili do činnosti nově vzniklých klubů. Šest bylo členy jen formálně a činnosti klubu se neúčastnili. Jen čtyři členové Zdravotní služby byli aktivní. Postupně k nim přišli další čtyři členové. Ale dva ze zdravotních důvodů skončili. Do roku 2017 tak vstoupilo jen 6 členů Zdravotní služby, ze kterých postupně pět ukončilo členství.

A tak k 31.12.2017 zůstal jen jediný člen, neodvolatelný předseda, který podle platných Stanov nemá ani možnost oficiálně ukončit existenci klubu. Teď může jen čekat na rozhodnutí Krajského soudu, který někdy v budoucnosti, ve smyslu Občanského zákoníku klub zruší.

Naštěstí zůstala tato kronika klubu, která mapuje jeho činnost od roku 1993, kdy vznikl, do roku 2017, kdy skončil. Dokumentuje většinu akcí, kterých se účastnil. Spousta fotografií komentovaných textem připomene všem už bývalým členům společně prožité chvíle.

Tak vzpomínejte.

Ludvík Schnaid, chirurg J.V. v.v.