Informace o životě v klubu 2010

Rok 2010 proběhl bez personálních změn. Poslední organizovanou jednotkou klubu zůstala zdravotní služba i když o 10. praporu už nemohla být řeč. Účastnili jsme se jen tří akcí.

14.-16.5. Mikulov, secvičná CENS s výletem do rakouského Drasenhofenu.

24.7. Cítoliby, prezentace jednotek ze severních Čech a ukázka polního lazaretu s amputací.

24.-26.9. Tučapy, akce pro děti a dospělé se soutěžemi a mimo jiné i s polním lazaretem.

Akce v Putimi se zase nekonala. V obci se budovala kanalizace a tak byla celá rozkopaná.

3.-5.12. Slavkov. Při příležitosti 205. výročí jsme se rozhodli zorganizovat setkání členů i bývalých v Kobylnicích. Ubytování jsme měli zajištěné ve společenské místnosti Hasičské zbrojnice. Sešlo se dvacetšest včetně těch, kteří nás přišli jen navštívit. V pátek jsme si zavzpomínali na uplynulé roky, na začátky i slavné vrcholy.

V sobotu ráno nás čekal šok, -17°C. A největší nadšence pochod do Tvarožné. Většina přítomných granátníků se do bitvy zařadilo s 18. regimentem. Já jsem tentokrát bitvu jen sledoval ze Santonu, mezi dvěma ohni, které zde měli dělostřelci. I císař se sem přijel ohřát. Večer bylo naší hlavní starostí zlikvidovat všechny přinesené zásoby. Do rána se nám to podařilo.

V neděli ráno odešli granátníci na pietní akt na Mohylu míru a já s přáteli z ČB odjel domů. Celá akce měla velký úspěch. Tak jsme se před rozchodem dohodli, že se za rok vrátíme.